3D Svetleće reklame

Svetleće reklame predstavljaju jedan od najefektnijih vidova spoljašnjeg i unutrašnjeg reklamiranja jer su daleko uočljivije od klasičnih reklamnih panoa. Osim što skreću pažnju prolaznika na vašu lokaciju savremene reklame takođe ističu vizuelni identitet i status Vaše kompanije. Postoje više vrsta svetlećih reklama: 1.) Prosečene aluminijumske i alu-bond reklame se izrađuju sa malom debljinom kućišta Prosečene…